Aktuality

Zahájení základních kurzů

07.11. v 16.00

21.11. v 16.00

05.12. v 16.00

19.12. v 16.00

09.01. v 16.00

23.01. v 16.00

06.02. v 16.00

20.02. v 16.00

06.03. v 16.00

Úřední hodiny:

každé PO a ST 16:00 - 17:30

Zahájení inviduálního kurzu po domluvě, délka cca 1 měsíc.

Akce

STUDENT - ZIMA   skup. B  7.500,-


Kontakt:

Zrník Radim

tel.: 775 654 958   zrnik.radim@centrum.cz

Vávra Tomáš

tel.: 604 509 432  info@autoskolavavra.czSkupina Druh Vozidla Věk

AM


motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW

2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru neořevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

od 15let
A1

1. lehké motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3

2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW


od 16let
A2

motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj s výkoněm motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem


od 18let
A

1. motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšující 15 kW

Od 21 let - pro tříkolová

Od 20 let, je-li minimálně 2 roky držitelem A2


od 24let
B

osobní automobily - patří zde motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

1. největší povolená hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje 750 kg

2.největší povolená hmotnost přípojného vozidla přesahuje 750 kg, přičemž největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřesahuje 3.500 kg


od 18let